Žákyně a žáci

 

Žákyně:

Mladší a starší žákyně

Program hodiny je složen ze všeobecného cvičení kombinovaného s nářadím, soutěže a různé pohybové hry, cvičení na hudbu.

Pod odborným dohledem zkušených cvičitelů získají svěřenci vztah k tělesnému cvičení a v dalších letech pokračují v jiných cvičebních hodinách dle vlastního výběru.

 

Cvičitelky:
sestra Víznerová, tel. 607 643 387
sestra Vraná, tel. 607 841 185

sestra Lhoťanová, tel. 724 566 660

 

Cvičíme:
pondělí
pátek

 

Žáci:

Dnes bohužel mladý člověk nemá zájem o klasický tělocvik, fyzickou průpravu a kolektivní cvičení. Největší zájem je dnes o atraktivní sporty jako je například florbal. Proto jsme našli řešení, které realizujeme právě ve cvičení žáků. Je to kombinace např. florbalu a tréninku zaměřeného na pohybové schopnosti dětí. Není možné zatěžovat mladé tělo, které je ve stádiu růstu jednostranným pohybem. Tady má naše organizace vynikající možnost do hodin atraktivních pro mládež zařadit vhodným způsobem všestrannou přípravu. Mladý člověk tímto postupem rovnoměrně zatěžuje svůj organizmus pod odborným vedením cvičitelů, kteří tím dávají záruku odbornosti.

 

Kontaktní spojení: Jiří Lhoťan 603 249 306, Jan Svoboda 326362320.