Co je sokol?

Nejstarší tělocvičná organizace v ČR, která nabízí pohybové aktivity, sportovní i kulturní činnost pro všechny věkové kategorie od 3 let.

Historie
Sokol založil Dr. Miroslav Tyrš v roce 1862. Je nejstarší tělocvičná organizace v České Republice. Svým vlasteneckým zaměřením měl Sokol silný vliv na formování národního cítění a jeho historie je odrazem pohnutých událostí ve státě i v Evropě.

Sokol a zahraničí
Mezi organizace, které každá totalitní moc zrušila, patřil Sokol. Nositeli sokolských ideálů a činnosti v těch dobách byly sokolské jednoty v zahraničí - západní Evropě, USA, Kanadě, Austrálie i Africe.

Rozsah působnosti
Sokol je celostátní organizací, která má v současné době více než 1110 tělocvičných jednot, v nichž působí cca 186 tisíc členů. Ve 1833 sportovních oddílech se vyžívá bezmála 64 tisíc členů v 75 druzích sportů. Sokol není jen pohyb.

Generace
Dodnes jsou celé rodiny - prarodiče, rodiče, děti - spjaty se Sokolem. Členství a činnost v Sokole je součástí jejich životního stylu, tvorbou charakteru, vztahu ke kolektivu a sokolským ideálům.

Přátelství
Sokolská organizace je založena na demokratických principech, dobrovolné kázni, přátelství a toleranci k názorům druhých. Programy činnosti oddílů sokolských jednot mají za cíl zdravotně orientovanou zdatnost.

Vzdělání
Sokolští cvičitelé a trenéři vedou své svěřence v duchu zásad fair play, ovlivňují jejich vztah k mateřské tělocvičné jednotě, konkrétnímu místu i celé organizaci ČOS. Nedílnou součástí je i přednášková a výstavní činnost o slavné historii Sokola. Vrcholným orgánem vzdělávání cvičitelů a trenérů Sokola je Ústřední škola ČOS.