Naše činnost

Snažíme se prostřednictvím tělesné výchovy a sportu přispívat ke zvyšování fyzické, společenské a kulturní úrovně naší společnosti.

Kdo jsme a co děláme

Jsme součástí České obce sokolské a početným občanským sdružením. Máme téměř 500 benáteckých členů kteří se dobrovolně věnují sportu, pohybovým aktivitám ve sportovních oddílech a oddílech sokolské všestrannosti. Jako tělocvičná organizace se držíme tradic a nabízíme ve svém programu rozvinutí tělesné a duševní zdatnosti, formou vycházející ze základního tělocviku v různých obměnách a současných trendech.

Naše činnost

Naší hlavní činností je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní úrovně naší demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.

Naše poslání

Na začátku byla myšlenka sokolského programu života lidí, který formuloval Miroslav Tyrš v úvodním článku prvního čísla časopisu Sokol v lednu 1871 pod titulem „Náš úkol, směr a cíl“. Na antickém principu kalokagathie Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ.Tyršova idea sokolství přežila století i několikeré zákazy sokolské činnosti a násilná zrušení sokolské organizace.

Idea Sokolství je aktuální i na začátku 21. století. Univerzální hodnotou sokolství je všestrannost tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti člověka. Sokolství je mravním postojem všech členů Sokola. Sokolství cvičenců, sportovců a činovníků je založeno na národních tradicích, na odkazu ušlechtilých činů členů Sokola v období válek a nesvobody i na všelidských hodnotách formulovaných v kodexu fair-play. Je založeno na obětavosti v činnosti pro naši organizaci a na připravenost veřejně se angažovat na straně demokracie, práva a morálky. Sokolství vzniká za podmínek, kdy se členové, cvičitelé, trenéři a činovníci přihlásí k jeho morálním hodnotám a prosazují je podle svých možností ve své každodenní činnosti.

 

Fungujících oddílů

Let v pohybu

Aktivních členů

Kde nás můžete potkat

Přes rok pořádáme a účastníme se řady zajímavých událostí, zde můžete vidět výběr těch nejzajímavějších

Cesta pohádkovým lesem

Pravidelně ke konci května, pořádáme turistickou cestu pro děti a dospělé, plnou úkolů a poznávání. Každá cesta má specifický odkaz, který je plný zábavy a dobrodružství. První cesta byla v roce 1998 a bez přerušení pokračujeme každý rok znova, největší návštěvnost byla v roce 2019 a blížila se k osmi stovkám pochodujících.

Běh naděje

Běh naděje jako pokračovatel je humanitární nezávodní akce zaměřená na boj proti rakovině spojená s veřejnou sbírkou a volně navazuje na mezinárodní akci „Běh Terryho Foxe“,  Dva roky pandemie Covidu úplně zastavili tuto krásnou a prospěšnou akci a po dvaceti letech pořádání jsme byli postaveni před rozhodnutí, zda-li  pořádat v tak rizikových podmínkách?  Zvolili jsme jinou formu běhů, dnes již od roku 2021 běháme tři trasy. Jedna z nich je malý okruh kolem náměstí pro děti a účastníky, kteří v poklidu symbolicky projdou trasu. Druhá a třetí trasa, jsou běžecké  o dvou a čtyřech kilometrech, které jsou měřené. Dobrovolné finanční částky byly pokaždé použity pro seniory.

Spolu v pohybu

Září a Týden Spolu v pohybu byl vždy koncipován tak, že každý den v týdnu byl určený pro jiné téma. V letošním se nebudeme zaměřovat na jednotlivé dny, ale rádi bychom celý týden věnovali jednomu společnému tématu, a tím by bylo testování zdatnosti u různých věkových kategorií.

Noc sokoloven

Noc sokoloven se letos uskuteční v sobotu 20. září 2019 a opět bude součástí evropského projektu BEACTIVE Night. Zajímá vás, jaká zákoutí skýtají naše sokolovny a jaké možnosti pro vás a vaše dětinabízí vstup do sokola?

Památný den Sokolstva

Pro Památný den sokolstva bylo symbolicky vybráno datum 8. října, datum nacistické likvidace Sokola v roce 1941. Gestapo jen v tento jeden den zatklo 1 500 vedoucích představitelů hnutí, více než 90 % z nich zahynulo.

Přidej se k nám!

Máme ti co nabídnout. U nás si můžeš vybrat z široké nabídky oddílů a cvičebních hodin pro všechny věkové kategorie.

Kde nás najdete

Ladislava Vágnera 87/17,
294 71, Benátky nad Jizerou

(+420) 603 249 306

sokolbenatky@seznam.cz

Sledujte nás