V roce 2020 měl Sokol Benátky nad Jizerou slavit dvacáté výročí této turistické akce, ale epidemie tento svátek přerušila. Již jsme nechtěli čekat a rozhodli se, že cestu uskutečníme a vir nás nezastaví. Padl nápad připravit ji pomocí předtočených videí a možnosti účastníků, nepotkávat se v hloučcích a dodržet pravidla vydaná vládou. Natáčení videí bylo vždy podle scénáře autorů cesty (ses. Eichlerová a ses. Borecká, br. Zvoníček) a točilo se na několik etap, které byli dané hlavně počasím a možnosti postav. Kameru a střih obstaral bratr Lhoťan st., který zasahoval i do jednotlivých scén podle výběru prostředí a možností herců.

V sobotu dvacátého druhého května 2021 od deváté hodiny, se začali scházet po skupinkách a rodinách první účastníci, ten den jsme překonali magické číslo sedmi tisíc návštěvníků za všechny ročníky. Každé dítě bylo zapsáno do účastnické knihy a rodiče jako doprovod dostali instrukce o jubilejní cestě a splnění úkolů. Jako u všech našich akcích jsme informovali o možnosti použití fotek z akce pro naši propagaci.

Natočená jednotlivá stanoviště byla v menším rozlišení uložena a pro možnost načtení převedena do QR kódu. Potom už nebylo nic lehčího než podle natištěných omalovánek s mapou projít stanovišti a splnit úkol zadaný strašidlem. Na konci cesty každý účastník dostal malovaný kamínek, který vyrobila Marcela Krabsová ml. s rodinou, děvčata Turenovi a Majda Zámostná, děkujeme za skvělou práci. Poděkování je na místě i celému týmu strašidel a rodičům za podporu, které si velice vážíme.

V závěru si každý vzal jeden diplom a do omalovánek označil závěr cesty připraveným razítkem. Potom již stačilo v neděli přijít pro sladkou medaili a malý dárek. Cesta byla úspěšná, 580 účastníků na procházce v úžasné přírodě okolo našeho města bylo spokojeno.