V sobotu dopoledne 25. května 2019 proběhl další ročník Cesty pohádkovým lesem. Tentokrát účastníky uvítal Večerníček, který je pustil na cestu do lesa.  Na cestě děti (a jejich doprovod) potkávaly své známe postavičky z večerníčků a plnily jimi zadané úkoly.

Děti mohly potkat Vílu Amálku, Macha a Šebestovou, Rákosníčka, pejska s kočičkou, Hurvínka s Máničkou, Rumcajse s Mankou, Pata a Mata, Boba a Bobka, králíky z klobouku, Káťu a Škubánka, krtečka, Krakonoše s hajným nebo hajného Robátka, broučky, Křemílka a Vochomůrku.

Počasí bylo „objednané“, celé dopoledne svítilo sluníčko, sešlo se nám více jak tři stovky dětí s doprovodem. Takže na stanovištích to byla docela fuška, a na konci u hájenky ve Slepči jsme zabrali celé prostranství. O část občerstvení se postaraly sokolové, pak maminky, které si přinesly vuřty s sebou a na ohýnku si je opekly, kdo si chtěl dát kávu, pivo a jiné dobroty, nakoupil v pojízdném stánku pana Hlucho- Horváta.

Nejen děti bavil klaun, mnozí se zapojili do jeho her a také si zaskákali v jeho hradu. Děkujeme ObÚ Kochánky a paní starostce Kreclové za vstřícnost,umožnění vstupu do lesa a zábor prostranství kolem hájenky vč. otevření závor.

Děkujeme všem, co se podíleli na přípravě akce a na její realizaci, především těm, co to oddřeli, ale také si to užili na stanovištích. Také děkujeme milým sponzorům: GSP Sign and Design – Přemysl Hrůza, Jozef Hlucho-Horvát. Zvláštní poděkování skautům za zapůjčení raftů.

Největší dík patří samozřejmě hlavním organizátorkám: Martině a Hance, bez jejichž nadšení a odvedené organizační práci by to nešlo. Je na nich vidět, že je tato dobrovolná práce těší, své nadšení dokáží přenést i na druhé, a proto nám to takhle klape.