Procházkou zvládnutelná trasa podle mapy s označením stanovišť, kde se nachází v okruhu 2 – 8 metrů indicie se sokolským zaměřením. Ikony jsou použité ze známé akce Spolu v pohybu, každá má své číslo a písmeno, které se na konci cesty dozvíte z doplňující tabulky.

Tak to je část informací, kterou začíná naše pohybová akce, kdy jsme nemohli sportovat. Připravili jsme ji trochu netradičně s použitím v telefonech stažené aplikace, která dovede přečíst čárové kódy. Cílem bylo hledání sportovních indicii na vyznačených místech po trase upravených cest kolem Benátek nad Jizerou. Pod obrázky byl vždy QR kód, který prozradil informaci o daném obrázku, který jste právě našli. Trasa měla začátek hospůdky Šťastný hroch a pokračovala směrem od Loděnice, podle lanové dráhy u skautského střediska zpět do sokolovny. Tam jsme umístili podle indicii vyluštění tajenky a 18. dubna vylosovali deset účastníků, kteří mimo diplomů dostali upomínkové předměty.

Počasí bylo opravdu aprílové a to také ovlivnilo i menší počet sportovců než jsme původně počítali. Přesto jsme registrovali necelé dvě stovky rodičů a dětí, kteří měli možnost zažít trochu zábavy i prošli cestu a odeslali správnou tajenku. Celá akce byla přípravou na tradiční ,,Cestu pohádkovým lesem“ která bude připravena podobným způsobem s kódy.

Ovšem pozor! Po načtení Vám aplikace (pokud budete mít dost dat) se objeví strašidlo, které na tom stanovišti má pro Vás úkol. Cesta pokračuje dál po jeho splnění a její trasa je po již dvacet let stejná a to směrem do Slepče. Těšíme se na Vás opět při cvičení na našich hodinách v Sokole.