Sokol Benátky nad Jizerou měl po dvou zrušeních kvůli covidovým opatřením tu čest ocenit dlouholetou členku Václavu Buriánovou zlatou medailí za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí.

94 letá Václava Buriánová ze župy Fügnerovy Sokola Benátky nad Jizerou se narodila se do rodiny, jejíž sokolská historie sahá až do 19. století, a to nejen v Čechách, ale i za mořem v Americe. Cvičila již na sletu v r. 1938 a pak po válce 1948. Byl by to dlouhý výčet, co všechno udělala pro Sokol. Její aktivity sahají až do první republiky. Okrsková cvičení, loutkové divadlo, šibřinky atd. Až r. 1948 učinil konec sokolskému snažení. Po r. 1989 se již jako zralá žena pouští do vybudování sokolské organizace. Byla jedna z těch, kdo se výrazným způsobem zasloužili o vznik T. J. Sokol Benátky nad Jizerou, ale zejména také SŽ Fügnerovy. Po celou dobu je velmi aktivní. Do svých 89 let zastávala funkci jednatelky jednoty. Působila rovněž na župě a je spoluzakladatelkou seniorského klubu Sokola Benátky ve spolupráci s VG a náčelnictvem župy.                                                                                     

Ocenění se uskutečnilo v malé zasedací místnosti městského úřadu v Benátkách n. J. Ocenění přijala od starostky ČOS sestry Hany Moučkové, která později pravila „Velice ráda jsem minulý týden v T. J. Sokol Benátky nad Jizerou předala Zlatou medaili České obce sokolské sestře Václavě Buriánové. Kéž bychom se všichni v takové kondici dožili úctyhodného věku 94 let.“

K ocenění se přidal blahopřáním i starosta města pan Karel Bendl PhDr. a blahopřání za župu Fügnerovu připojil starosta a náčelník bratr Jiří Lhoťan.